kaarten-bridge

Door COVID-19 heeft het vrijdagavond-winterbridge ruim 2 jaar stilgelegen, maar wij kunnen jullie de heugelijke mededeling doen, dat er deze winter weer gebridged gaat worden (alles onder het voorbehoud dat Corona geen roet in het eten gooit).

Op een 6-tal “3e vrijdagavonden van de maand” zullen er vanaf 19.30 uur in 24 spellen (verdeeld over 6 tafels in een A- en B-lijn) op vriendschappelijke wijze gestreden worden om de “de taarten van Govert van Nunen”. Noteer onderstaande data alvast in uw agenda:

  • vrijdag 21 oktober
  • vrijdag 18 november
  • vrijdag 16 december
  • vrijdag 20 januari
  • vrijdag 17 februari
  • vrijdag 17 maart

Een aantal leden zal de organisatie van deze avonden weer op zich nemen, te weten: Carlijn Eras (wedstrijdleiding); Ton Segers en Gemma Bakkers (scores); Gerrit van Raak en Jan Merckel (organisatie).

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor de eerste bridgeavond op VRIJDAG 21 OKTOBER om 19.30 uur. Bij voorkeur per e-mail naar gerardvanraak@outlook.com of j.merckel@ziggo.nl. U kunt zich ook inschrijven via het prikbord op de golfclub, graag dan uw e-mailadres vermelden.
De inschrijving sluit op dinsdag 18 oktober om 12.00 uur.

Normaal wordt per avond €4,- entree geheven, maar gezien het positieve saldo dat vanwege het plotseling stoppen door Corona uit eerder jaren is overgebleven, zal 21 oktober gratis toegankelijk zijn. Wij verzoeken u rond 19.00 uur aanwezig te zijn, zodat om 19.30 uur ook daadwerkelijk met het spelen gestart kan worden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken op de volgende nummers Gerrit van Raak 06-51566866 of Jan Merckel 06-11048678. Wij hopen op veel inschrijvingen, maar vooral weer op een zestal gezellige bridgeavonden!

Deel deze post

Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.