Wachtlijst beleid

Wachtlijst per 1-1-2021

Bericht van het bestuur geplaatst in nieuwsbrief 14 januari 2021

Onderwerp: wachtlijst nieuwe leden

Omdat wij het afgelopen jaar verplicht geregistreerd hebben, hebben wij duidelijk in beeld kunnen brengen welke type leden (en gastspelers) wanneer hun rondes hebben gelopen en daarmee zijn aantallen bekend geworden. Met deze gegevens hebben wij een systeem opgezet om te komen tot een gemiddeld (gewogen) ledenaantal.

In ieder geval zijn op dit moment dit aantal gewenste aantal leden bereikt waardoor er een wachtlijst is. Mensen die nu inschrijven komen op de wachtlijst. Inschrijven gaat via het inschrijfformulier. De wachtlijst geldt voor alle leden, dus gewone leden, businessclubleden, jeugdleden vanaf 19 jaar, familieleden enzovoorts. Indien er vervolgens een lid opzegt, dan is er weer plaats voor een nieuw lid en deze zal automatisch in volgorde van de wachtlijst benaderd worden.