Lidmaatschapsvormen

Lidmaatschapsvormen

Binnen onze vereniging kennen we verschillende lidmaatschapsvormen, welke onderstaand toegelicht worden. 

Volwaardig lidmaatschap zonder ledenlening (vanaf 28 jaar)

Lidmaatschap met jaarabonnement. Hierbij betaalt u uitsluitend een jaarlijkse contributie. Met dit lidmaatschap heeft u onbeperkt speelrecht en direct toegang tot alle faciliteiten en activiteiten die Golfclub Landgoed Nieuwkerk u biedt. Als volwaardig lid van de vereniging heeft u tevens stemrecht. 

Contributie per jaar € 1117,23*
Cateringbijdrage (horeca tegoed) € 90,00
NGF-bijdrage € 19,00

Volwaardig lidmaatschap met ledenlening (vanaf 28 jaar)

Lidmaatschap met jaarabonnement én ledenlening. Hierbij verstrekt u een renteloze lening aan de club. In ruil daarvoor geldt voor deze variant een gereduceerd jaarlijks abonnementstarief. U heeft tevens onbeperkt speelrecht en direct toegang tot alle faciliteiten en activiteiten die Golfclub Landgoed Nieuwkerk u biedt. Als volwaardig lid van de vereniging heeft u tevens stemrecht.

Contributie per jaar € 999,86*
Cateringbijdrage (horeca tegoed) € 90,00
NGF-bijdrage € 19,00
Eenmalige ledenlening € 1702,00*

* Bij deze bedragen is gespreide betaling per maand mogelijk. Bij incasso per maand is een toeslag van € 2,00 per maand voor administratiekosten verschuldigd.

Actie 12 maanden lidmaatschap

Wilt u liever eerst een soort “proeflidmaatschap” en was u nog niet eerder lid bij onze vereniging? Kies dan voor deze actie. U kunt voor maximaal 12 maanden golfen tegen betaling van € 77,50 per maand (€ 930 per jaar). Een korting dus van 20% op het normale tarief.

Na deze periode wordt de eerder vernoemde contributie berekend. De hoogte van de contributie is afhankelijk of u wel of geen ledenlening heeft en van de jaarlijkse contributie index.

Businessclub lidmaatschap

Binnen Golfclub Landgoed Nieuwkerk hebben wij een zeer actieve businessclub. Wenst u hier lid van te worden, stuur dan een e-mail naar businessclub@golfclublandgoednieuwkerk.nl voor de mogelijkheden.

Volwaardig jeugdlid

Als voorwaardig jeugdlid kan je deelnemen aan alle geplande lessen en activiteiten van de jeugd. Daarnaast mag je onbeperkt gebruik maken van alle oefenfaciliteiten en de baan. Verder is het mogelijk een handicap te behalen inclusief de bijhorende theorielessen. 

Tarieven t/m 18 jaar

Contributie per jaar € 100,00
Lesgeld per jaar (verplicht) € 200,00
NGF-bijdrage € 9,50
Totaal per jaar € 309,50

Tarieven 19 t/m 27 jaar

Contributie per jaar € 403,00
NGF-bijdrage € 19,00
Totaal per jaar € 422,00

Jeugd Introductie Abonnement (JIA)

Ons halfjaarlijkse introductie abonnement is in het leven geroepen door de vereniging om jeugdleden de mogelijkheid te geven om 6 maanden kennis te maken met de golfsport, onze club en andere jeugdleden. 

Iedereen kan zich opgeven voor dit abonnement, of je nu wel of geen ervaring hebt met golfen. Als proeflid kan je deelnemen aan alle geplande lessen en activiteiten van de jeugd. Omdat onze jeugdwedstrijden begeleid worden, kun je daar altijd aan meedoen. Het maakt niet uit of wel / nog geen handicap hebt.

De kosten van een jeugd introductie arrangement bedragen € 88,50 per half jaar (inclusief gebruik materialen). Dit abonnement is eenmalig te verlengen.

Hiervoor kun je verwachten:

  • ongeveer 9 golflessen (groepslessen)
  • wedstrijdjes
  • leuke fun activiteiten
  • het gebruik van golfclubs (deze blijven eigendom van de club)

Rustend lidmaatschap

Het rustend lidmaatschap kan worden aangevraagd door leden die bijvoorbeeld tijdelijk uit de running zijn door een aanstaande operatie. Dit lidmaatschap geldt voor minimaal 6 maanden. Gedurende deze periode mag men wel gebruik maken van de oefenfaciliteiten maar niet spelen in de baan, ook niet op basis van greenfee.

Een rustend lidmaatschap wordt automatisch verlengd en kan, na de minimale looptijd van 6 maanden, per maand omgezet worden naar de lidmaatschapsvorm die daarvoor van toepassing was. Het is helaas niet mogelijk met terugwerkende kracht van dit lidmaatschap gebruik te maken.

Stuur een e-mail naar het secretariaat wanneer u genoodzaakt bent van dit lidmaatschap gebruik te moeten maken. 

Aanmelden lidmaatschap

Let op! Op dit moment is er een wachtlijst voor leden vanaf 19 jaar.Alleen van toepassing voor jeugdleden

Zijn je ouders lid van een golfclub?

Voeg een pasfoto toe. Max 6MB in JPG of PNG formaat.


Over uw persoonlijke golfervaring


Wenst u het lidmaatschap bij onze club te beëindigen? Wat ontzettend jammer. U dient dit schriftelijke op te zeggen voor het komende jaar vóór 1 december van het lopende jaar. Stuur hiervoor een e-mail naar info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Pagina inhoudsopgave
    Add a header to begin generating the table of contents