Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag

Ten aanzien van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie onderschrijft Golfclub Landgoed Nieuwkerk volledig het daarvoor door de NGF opgesteld tuchtreglement. Indien er aanleiding is te veronderstellen dat inbreuken op dit reglement plaats vinden kan contact worden opgenomen met de hiervoor binnen Golfclub Landgoed Nieuwkerk hiervoor aangestelde vertrouwenspersonen, te weten Ineke Claassen en Rob van den Ouweland. 

Ineke Claassen
0031 6  54 93 67 11
ineke.claassen@gmail.com

Rob van den Nouweland            
0031 6 12 77 53 98
rob@vandennouweland.nl

Rob en Ineke aan het woord

Gelukkig hebben we een fijne club waar respect voor elkaar een van de plezierige grondhoudingen is en waar de gedragscode binnen de sport over het algemeen goed nageleefd wordt.

Toch kan het voorkomen dat een van de leden, begeleiders van jeugdleden, horecapersoneel, pro’s of vrijwilligers zich door het gedrag van iemand anders op het terrein van de club (in de baan, op de driving-range, het clubhuis of op de parkeerplaats) onheus bejegend voelt. Gaat het daarbij om grensoverschrijdend gedrag (denk aan verbale uitlatingen, seksuele intimidatie, agressie of geweld), dan is het voor die persoon mogelijk zich te wenden tot een van de ondertekenaars van dit artikel, die door het bestuur van de club zijn aangewezen als vertrouwenspersonen.  

Als vertrouwenspersonen zijn we het eerste aanspreekpunt bij zorgen, vragen of klachten. We luisteren naar degene die zich tot ons heeft gewend, denken mee over de aanpak, gaan in gesprek met de beklaagde(n) en streven naar een fatsoenlijke, bevredigende en correcte afwikkeling van de kwestie. Lukt dat niet of bestaat het vermoeden dat het gaat om strafbaar gedrag, dan begeleiden we de klager bij de doorverwijzing van de zaak naar de commissie bij de NGF die kwesties die vallen onder de noemer “grensoverschrijdend gedrag” behandelt.

Uiteraard zijn wij als vertrouwenspersonen gehouden aan het vertrouwelijk behandelen van de ingebrachte klachten. Dat wil zeggen dat discretie in acht wordt genomen en het bestuur pas geïnformeerd wordt als er sancties genomen moeten worden.

Wij zijn benaderbaar via e-mail en telefoon en zullen het aangebrachte probleem gezamenlijk behandelen (tenzij één van ons direct of indirect persoonlijk betrokken is).

Gedragscode

Binnen onze vereniging heerst een sportieve, sociale en rechtschapen cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om aan deze cultuur vast te houden is een Gedragscode Golfclub Landgoed Nieuwkerk ontwikkeld. De gedragscode bestaat uit de meer algemene omgangregels van Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de golfclub.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over een ander
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Overtreding van deze gedragscode kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het lidmaatschap van de club. 

Pagina inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.