NGF competitie

NGF competitie 2022

Graag geven wij u een totaal overzicht van de huidige stand van zaken:

 • Dames Senioren 18 holes donderdag; helaas als laatste geëindigd, maar zeker spannende wedstrijden gespeeld en volgend jaar valt het kwartje jullie kant uit!
 • Dames 27 holes zondag, glansrijk Kampioen geworden en promotie naar de 4e klasse, succes volgend jaar.
 • Heren 1 – 36 holes zondag, een zeer goed Kampioenschap en promotie naar de 1e klasse, knap gedaan en een mooie uitdaging voor volgend jaar.
 • Heren 2 – 36 holes zondag, een te zware opgave voor dit nieuwe team en helaas als laatste geëindigd, volgend jaar beter.
 • Heren 1 – 27 holes zondag, Kampioen! Mooie prestatie en promotie naar de 3e klasse.
 • Heren 2 – 27 holes zondag, in de laatste speelronde KAMPIOEN! 
 • Heren 3 – 27 holes zondag, een nieuw team, erg gezellige competitie gehad maar helaas als laatste geëindigd.
 • Heren senioren vrijdag 27 holes, eerste jaar met wat nieuwe spelers en in de middenmoot geëindigd, handhaving in deze klasse.

We kunnen de conclusie trekken dat het een zeer succesvol jaar is voor onze vereniging, 4 kampioenen in 1 jaar is een unicum en we hebben niet in de statistieken terug kunnen vinden dat dit eerder is gebeurd. We mogen trots zijn op onze teams. 
Ons jeugdteam start in juni de competitie en wie weet komt er nog wel een 4e kampioen bij, Veel succes met jullie doelstelling.

NGF competitie 2023

De NGF-competitie is bijna achter de rug en met veel succes mogen we wel zeggen want er zijn 4 teams kampioen geworden….een hele prestatie! Regeren is vooruit zien dus kijken we als club uiteraard ook al naar het volgende jaar: 2023.

Graag delen we nu al belangrijk nieuws voor de heren en dames die volgend jaar (opnieuw) mee willen doen aan de NGF-competitie in de 36-holes klasse.

[Let op: onderstaande geldt dus alleen voor de 36-holes competitiespelers en/of geïnteresseerden!]

Waarom nu al horen wij u zeggen? Ten eerste omdat het aantal goede spelers in onze mooie club en vereniging is toegenomen en ten tweede omdat we meer spelers hebben die op een dergelijk hoog niveau (willen) spelen.

Als laatste omdat er ook aanstormend talent in de vorm van jeugd aan de deur klopt en zelfs dit jaar met succes daarin hebben meegestreden bij de topteams. Het wordt dus dringen aan de top!

Dat op zich is al mooi en natuurlijk ook nog eens goed om de onderlinge wedstrijdspirit hoog te houden en de competitie met elkaar aan te gaan. Er zijn namelijk maar een beperkt aantal beschikbare plaatsen voor deze teams en zoeken we naar de spelers die het onderscheid kunnen maken en daar bereid zijn iets voor te doen.

Zoals jullie weten zijn er voor ieder team minimaal 6 spelers nodig en mag men maximaal 8 spelers opgeven. Indien er meer dan 6 spelers in een team zitten is het van belang om te weten dat iedere speler minimaal 1 wedstrijd moet spelen volgens de regels van de NGF.

Het bestuur heeft het sportief beleid als één van de beleidsvoornemens opgenomen in haar beleidsplan voor de komende jaren, we zijn immers een sportvereniging.

Binnen dit sportief beleid wordt verenigings-breed gekeken naar de wijze waarop de golfsport verder kan worden ontwikkeld. Dat kan enerzijds door het stimuleren van golftrainingen, het organiseren van golf gerelateerde activiteiten maar anderzijds tevens door het stimuleren en ondersteunen van de competitieteams en het de deelname aan de NGF-competitie.

Daar de eerste en tweede teams onze vereniging op (hoger) sportief vlak vertegenwoordigen en het belangrijk is hiervoor de beste samenstelling van spelers te hebben, is besloten om een aantal voorwaarden en selectiecriteria op te stellen zodat voor iedereen duidelijk is hoe je in aanmerking kan komen voor deze teams.

Dit komt daarnaast ook voort uit het feit dat er bepaalde zaken door de verenging bekostigd en/of gesponsord worden waarbij we ook een bepaalde commitment van deze spelers verlangen. Niet alleen tegenover alle leden van de vereniging maar ook ten opzichte van elkaar als teamspelers.

Voor aankomend jaar geldt onderstaande dus voor Heren 1 & Heren 2 en alsnog enkel alleen voor de 36 holes-competities. Ondanks dat we momenteel geen damesteam 36 holes hebben die ons vertegenwoordigd kan dit zo maar veranderen en geldt onderstaand systeem op dezelfde wijze.

Algemene Voorwaarden voor deelname

 • Lid van Vereniging Golfclub Landgoed Nieuwkerk (gewoon- of businesslid) in 2023;
 • De speler dient sociale binding met de club/vereniging te hebben;
 • Deelname aan onderstaande wedstrijden voor het Selectie-Punten-Systeem (SPS);
 • Verplichting tot deelname aan team-trainingen;
 • De spelers hebben een voorbeeldfunctie (ambassadeur) zowel op als buiten de club waarmee het gedrag tevens een goed voorbeeld vereist;
 • Men dient zich persoonlijk in te schrijven voor zowel onderstaande wedstrijden als de NGF-competitie (zodra deze inschrijvingen zijn geopend)

Selectie Punten Systeem (SPS)

We hebben gekozen om een selectie-punten-systeem te gaan hanteren waarbij er punten te verdienen zijn in de belangrijkste en meest relevante clubwedstrijden. Dit zijn qualifying wedstrijden en de meetbare parameters dienen als grootste uitgangspunt voor de selectie van NGF-competitie 2023.

Vereisten om SPS punten te verdienen:

 • Spelers kunnen alleen SPS punten verdienen door deel te nemen aan het Matchplay- / Strokeplaykampioenschap, de maandbekers én de persoonlijke handicap.
 • Voor de maandbekers gelden dat de Brutoscores tellen
 • Deelnemers staat vrij te bepalen aan welke wedstrijden men deelneemt echter dient men aan minimaal 2 verschillende van deze genoemde wedstrijden deel te nemen. Dus bijvoorbeeld aan het Matchplay kampioenschap en 2 maandbekers óf een andere combinatie zou kunnen zijn aan zowel het strokeplay- als matchplay kampioenschap.
 • Deelname aan minimaal 2 maandbekers (er zijn er maximaal 6). Alleen de beste twee beste resultaten van de maandbekers gelden.
 • Peildatum spelers handicap = 16/09/2022.

Deelname pro’s aan NGF competitie

In geval dat pro’s morgen worden toegelaten en mee mogen spelen in de NGF 36-holes competitie dan geldt dat:

 • Pro’s buiten de SPS-selectie-procedure/-criteria vallen; 
 • Indeling/opstelling van de pro’s in eerste instantie zal gaan op basis van (ingeschatte) sterkte; 
 • Wanneer meerdere pro’s in één team mogen spelen, dit boven de selectie  van leden zal gaan; 
 • De verdeling van de pro’s over meerdere 36-holes teams in overleg met de competitiecommissie en de pro’s zelf zal gaan.
 • De boven- & onderstaande regels voor pro’s daarvoor gehanteerd zullen worden; 
 • In alle overige voorkomende situaties de competitiecommissie uitsluitsel zal geven.

Overige uitgangs-/standpunten

Mocht er toch een bepaalde beslissing moeten worden genomen tussen bepaalde spelers (of instromende talenten o.i.d.) dan zijn er externe factoren welke van doorslaggevend van belang zijn bij een te maken keuze:

 • Het Matchplay kampioenschap is uiteraard de belangrijkste van de bovenstaande wedstrijden in deze selectiecriteria omdat het in de NGF-competitie ook om Matchplay-wedstrijden gaat. Derhalve geldt dat deze in ranking boven de andere staat en doorslaggevend kan zijn bij een beslissing; 
 • De competitiecommissie zich het recht voor behoud (eventueel in overleg met teamcaptain en/of pro) één plaats toe te wijzen/in te vullen op basis van inschatting; 
 • In het uitzonderlijke geval dat een speler door specifieke omstandigheden niet aan de selectie heeft kunnen deelnemen, zal de competitiecommissie zich hierover beraden en daarin uitsluitsel geven; 
 • Als laatste is ook de historische golfachtergrond van belang en dan met name die historie met het spelen voor en bij Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

Indelingsstructuur teams

In overleg (bestuur, competitiecommissie en sportief beleid) is er
voor een indelingsstructuur gekozen voor deelname aan de NGF competitie. Dit is van belang omdat we als vereniging, betrokken commissies en bestuur streven naar evenredigheid in aantal teams tussen heren & damesteams binnen onze vereniging. Klik hier voor meer informatie. 

Met deze selectiecriteria, vereisten, het SPS én de nieuwe indelingsstructuur hopen we niet alleen een fair maar tevens ook een overzichtelijk systeem te hebben opgezet.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen via de e-mail: compcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Wilfred van Pelt & Marco Drijver | NGF Competitie Commissie
Marco Drijver | Sportief beleid
Peter Schellekens & Martijn van de Louw | Bestuur Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Pagina inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.