Mixeddag

Mixeddag

De mixed dag-commissie organiseert in het seizoen iedere laatste vrijdag van de maand een wedstrijd voor alle meerderjarige leden van onze club. De commissie heeft tot doel de sociale band tussen de leden te versterken. Dit deels natuurlijk door het golfspel zelf, deels door de vrijwillige deelname aan het na de wedstrijd georganiseerde gezamenlijk diner. Tijdens en na het diner wordt, zo mogelijk, aandacht besteed aan culturele activiteiten op akoestisch-, verbaal-, literair- creatief gebied liefst van eigen leden. De kosten bedragen één nieuwe golfbal per deelname. Alle verkregen golfballen worden als prijs of verloting uitgekeerd. Deelname aan het diner is voor eigen rekening.

Effecten bij maandelijkse deelname

Allereerst natuurlijk de gevolgen van regelmatige deelname op fysiek gebied. Hier noteren we de volgende punten:

 • Betere gezondheid;
 • Betere kwaliteit van leven;
 • Beter postuur;
 • Fitter;
 • Betere balans;
 • Hogere weerstand;
 • Beter gewicht en BMI;
 • Sterkere spieren;
 • Sterkere botten.

Op emotioneel gebied constateerde de Mixeddag-therapeut:

 • Minder spanning;
 • Minder verdriet;
 • Verhoogt de succesbeleving;
 • Verhoogt het geluksgevoel;
 • Maakt je positiever;
 • Verhoogt je zelfvertrouwen;
 • Verhoogt je eigenwaarde;
 • Minder boosheid.

Sociale eigenschappen worden bij regelmatige deelname aan de Mixeddag als volgt beïnvloed:

 • Sociale integratie;
 • Nieuwe mensen ontmoeten;
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen;
 • Versterken van relaties;
 • Genieten van gezelschap;
 • Nieuwe vrienden maken;
 • Betere gezinsrelaties.

En natuurlijk bestudeerden wij ook zaken op het mentale vlak, met als resultaat:

 • Vermindert depressies;
 • Vermindert angsten;
 • Vermindert en voorkomt stress;
 • Beter slapen;
 • Verbetert cognitieve vaardigheden;
 • Bevordert ontspanning;
 • Brengt meer energie;
 • Verbetert mentale alertheid.

U leest het, louter positieve resultaten van de Mixeddag beleving. Behoudens enkele zeldzame gevallen van lichte hoofdpijn in de ochtend na de Mixeddag zijn ons verder geen negatieve gevolgen van deelname ter ore gekomen!

Inschrijven

Lang verhaal kort, inschrijven dus! 

Pagina inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents