Lid worden

Lid worden

De toeloop van nieuwe leden is vanaf 2020 enorm en heeft ons overrompeld.

Het gevolg is dat onze baan momenteel overbezet dreigt te raken, wat de kwaliteit van de baan niet ten goede komt, maar ook irritatie oproept bij de huidige leden. Ook de beperkende (reserverings-)maatregelen als gevolg van de COVID-19 crisis, lopen ons daarbij ernstig voor de voeten.

Het bestuur heeft daarom besloten de instroom van nieuwe leden te bevriezen. Vanwege de registratieplicht, hebben wij duidelijk in beeld kunnen brengen welke type leden (en gastspelers) wanneer hun rondes hebben gelopen. Met deze gegevens hebben wij een systeem opgezet om te komen tot een gemiddeld (gewogen) ledenaantal.

Op dit moment dit gemiddeld gewogen aantal leden bereikt waardoor er een wachtlijst is. De wachtlijst geldt voor alle nieuwe aanmeldingen ongeachte de vorm van het lidmaatschap of de relatie tot reeds geregistreerde leden van onze vereniging. Indien er opzeggingen binnen het huidige ledenbestand plaatsvinden, worden geïnteresseerden op de wachtlijst op volgorde van inschrijving benaderd.  

Wij kunnen helaas geen uitspraken doen over de het te verwachtte moment van instromen. Uw inschrijving voor de wachtlijst verplicht u tot niets. 

Inschrijven kan via het invullen van onderstaand inschrijfformulier, waarbij wij graag een recente pasfoto ontvangen voor onze ledenadministratie (uploaden via het inschrijfformulier.

Aanmelden lidmaatschap

Pagina inhoudsopgave
    Add a header to begin generating the table of contents