Grensoverschrijdend gedrag

Golfclub Landgoed Nieuwkerk heeft zich geconformeerd aan het door de Nederlandse Golf Federatie opgestelde Tuchtreglement in zake grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie.

Als vertrouwenspersonen zijn beschikbaar de heer Rob van den Nouweland (tel. 013 534 36 70 of e-mail rob@vandennouweland.nl) en mevrouw Ineke van der Eerden- Claassen (tel. 013 4691825 of e-mail: ineke.claassen@gmail.com)

U kun zich desgewenst ook wenden tot de vertrouwenspersonen van de NGF. hun contact gegevens treft u aan in de onderstaande integrale tekst van het betreffende tuchtreglement.

NGF-Tuchtreglement-Seksuele-Intimidatie