Commissies

Onderstaand treft u de links aan naar de diverse commissies die binnen de Golfclub actief zijn:

Baan commissie

Wij zijn momenteel op zoek naar een nieuwe invulling van deze commissie. Bent u bereid uw handen uit de mouwen te steken en vindt u het leuk de vereniging te helpen. Laat dit dan weten! 

baancie@golfclubladndgoednieuwkerk.nl

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en bewaking van de kwaliteit van de baan berust bij de eigenaar, BV Beheermij ETG Hart van Brabant Golf. De baancommissie adviseert de directie van de BV terzake en verricht kleine voorkomende werkzaamheden in de baan, al dan niet in samenwerking met het door de BV ingehuurde onderhoudsbedrijf.

Wedstrijd commissie

Wil Staffhorst, voorzitter
Harold Verbakel
Paula Wagemakers, secretaris
Gerrit van Raak, penningmeester
Cor van Pinxteren
Thérèse de Kort
Wim van Liempt
Hennie van Unen
Peter Schellekens
Bert Bogaard

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden in clubverband. Jaarlijks terugkerende evenementen als de Presidentscup, maar ook de maandbeker competitie en de clubkampioenschappen in de diverse disciplines (strokeplay, matchplay) horen tot hun aandachtsgebied. De wedstrijdcommissie stelt de inschrijving voor wedstrijden en kampioenschappen open , regelt de indeling en startvolgorde en stelt de uitslag vast. Meestentijds zorgt zij ook zelf voor de prijsuitreiking…

Handicap & regel commissie
 • Wilfred van Pelt; voorzitter, clubreferee (NGF regelcommissaris 1 en 2)
 • Paula Wagemakers; afname regelexamen, clubreferee (NGF regelcommissaris 1 en 2)
 • Bianca van der Kroon
 • Christine Eijlander; hcp-registratie

Omdat de taken van de Regelcommissie en Handicapcommissie veel overlap vertonen is er bij Landgoed Nieuwkerk voor gekozen deze te verenigen in de H&R.

De handicapcommissie heeft als belangrijkste taak het verwerken van Qualifying Scores en het vaststellen van de handicaps. Verder ziet de commissie toe op de Qualifying condities van de baan en neemt zo nodig actie in overleg met de baancommissie en hoofdgreenkeeper. Denk daarbij aan tijdelijke Plaatselijke Regels, zoals plaatsen en bepalen van Grond in Bewerking.

Daarbij overlapt de taak met de taak van de regelcommissie. Het golfspel kan niet zonder de regels en de etiquette en daarom is het heel belangrijk dat leden goed op de hoogte zijn van de laatste regels. De golfregels helpen golfers in lastige situaties en de etiquette zorgt voor snelheid en zorg in de baan. De regelcommissie heeft een belangrijke taak in het bevorderen van die kennis. Zij verzorgt de regelexamens, nodig voor het behalen van handicap 54, beantwoordt regelvragen en neemt beslissingen in wedstrijden. Verder stelt zij Plaatselijke Regels op en bepaalt mede de markeringen van de baan. Om deze taken goed uit te voeren is overleg met de wedstrijdcommissie, baancommissie en hoofdgreenkeeper essentieel.

Marshal commissie
 • Mark Saturday 0622933982 
 • Hans de Rooij 0653799113
 • Hans de Kort
 • Ton van Bommel
 • Fokke Boomsma
 • Ed Ghering
 • Anny van Helvert
 • Adje de Boon
 • Wim van Hest
 • Rob van den Heuvel
 • Ingrid Eissens 

Naast het bevorderen van de doorstroming (als daar aanleiding en mogelijkheid voor is) letten marshals op de veiligheid, aandacht voor de golf-etiquette (aanharken van bunkers, pitchfork gebruik op de green, terugleggen van plaggen, schoonhouden van de baan etc.) en zien erop toe dat alleen leden en golfers die greenfee betaald hebben gebruik maken van onze golfbaan.

Marshals zijn leden van de golfclub die met de marshalbuggy of lopend ‘zichtbaar’ aanwezig zijn op Golfclub Landgoed Nieuwkerk om leden en gasten optimaal te laten genieten.

Flora & Fauna commissie

Hans de Kort, voorzitter
Rob van den Heuvel

floracie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De commissie adviseert de baancommissie en greenkeepers over zaken betreffende de flora en fauna van de baan.

Begin 2007 is het Bomen Beheer Plan tot stand gekomen. Jaarlijks worden begin maart de vogelkastjes geïnspecteerd en daarvan wordt een verslag gemaakt. De vogeltjes raken dan weer druk in de weer om een nestkastje te veroveren. Begin mei vindt er, in het kader van de Nationale Golfcourse Birdwatching Day een jaarlijkse telling plaats van de diverse vogels op en rondom de baan. We starten dan bij zonsopgang een rondgang, onder deskundige leiding, met een aantal zeer betrokken leden.

Jeugd commissie

jeugdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Hans Feitz, voorzitter
Sandra Granneman
Anouk van Geffen
Maarten Hoevenaars

De jeugdcommissie probeert de nodige aandacht te geven aan het reilen en zeilen van de jeugd binnen de vereniging. Spelplezier en aanleren van basisvaardigheden en technieken hebben veel aandacht maar ook de wat gevorderde jeugdleden worden niet vergeten. In dat kader organiseert de jeugdcommissie trainingen en wedstrijden voor de jeugd en probeert waar mogelijk jeugdspelers te laten integreren in clubwedstrijden en wedstrijden in NGF verband.

Competitiecommissie

Wilfred van Pelt 06 51762220 | Marco Drijver 06 1097627 | compcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De competitiecommissie regelt alle zaken die met de NGF competitie te maken hebben.

Dat is een gezellige competitie die plaats vindt in april. De wedstrijdvorm is matchplay in verschillende vormen. Het is toegankelijk voor handicap 36 tot 0. Er zijn wedstrijden op verschillende dagen van de week.

Wil je meer info, of in contact komen met een competitieteam, bel dan een van bovenstaande nummers. Wij helpen je graag verder.

Diescommissie

Paul Ritzen – voorzitter
Ans Segers
Jopie van Esveld

Oftewel de “feestcommissie”. De commissie houdt zich bezig met het organisatie met de festiviteiten rond de(ver) jaardag van de club, die een vijfjaarlijks hoogtepunt kennen, wanneer in enig jaar weer een lustrum valt te gedenken. Aangezien de golfclub is opgericht op 22 januari 1985, is dat laatste het geval in alle jaren die op een 0 of een 5 eindigen….

Commissie Herendag

Jos Berendsen (voorzitter)
Wil Staffhorst
Henk Anbergen
Hans Bruijns
Ad Naber
Cees Muskens
Sjac Coremans
André IJsseldijk
Henk Rijnen
Jan Klinckenberg

De commissie herendag organiseert in het seizoen iedere woensdag een wedstrijd voor de leden van “de herendag”.

commissie damesdag

Helma Molthoff (voorzitter)
Carla Brenninkmeijer
Carin van de Kruijs
Else Marie van Wensen
Marie-Louise Gijswijt
Mieke de Wijs
Mariet van Bommel
Toy de Rooij

De commissie damesdag organiseert in het seizoen iedere dinsdag een wedstrijd voor de leden van “de damesdag”.

mixed dag commissie

Theo Damen
Leny Damen
Han Knape
José Knape
Toy de Rooij
Yvonne van Riel
Jan Klinkenberg
André IJsseldijk

 

De  mixed dag-commissie organiseert in het seizoen iedere laatste vrijdag van de maand een wedstrijd voor onze club.

ZAC commissie

Joost Wagemakers
Wies Ritzen
Ingrid Verbakel

De commissie ZAC (Zomer Avond Competitie) organiseert in de zomer vanaf eind mei tot en met half augustus 7 wedstrijden. Deze vinden plaats een maal per 2 weken op de donderdagavonden vanaf 17.00 uur.

Leden kunnen zich in teamverband inschrijven met een maximum van 9 leden. De teams kunnen zich vanaf 1 april inschrijven met een maximum van 14 teams.