Bestuur

Het bestuur vergadert maandelijks op maandag om 19.30 uur. Voor 2020 zijn de volgende datums gepland; 6 januari, 3 februari (met BV directie / baancommissaris), 2 maart, 6 april, 11 mei (met BV directie / baancommissaris), 8 juni, 6 juli, 20 juli (met BV directie / baancommissaris, 7 september, 5 oktober, 2 november (met BV directie / baancommissaris), 7 december

ALV 20.00 uur clubhuis; 20 april en 19 november

Eventueel kunt u tijdig stukken insturen die besproken kunnen worden tijdens deze vergadering.

Bestuur
bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl
Jacq van Aarle,  voorzitter
Martijn van de Louw, secretaris
Ries van der Linden, penningmeester
Peter Schellekens, lid
Froukje de Bekker, lid

Raad van Toezicht
Martin Schalken, voorzitter
Paul van der Werf
Peter Schalk

Directie
Wim Hamerlinck  / Franc Fouchier

Raad van Commissarissen
Rob van den Nouweland
Huub de Pont