Bestuur

Bestuur
bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl
Jacq van Aarle,  voorzitter
Martijn van de Louw, secretaris
Ries van der Linden, penningmeester
Peter Schellekens, lid
Huub de Pont, lid
Jean Willems, lid

Raad van Toezicht
Martin Schalken, voorzitter
Paul van der Werf
Peter Schalk

Directie
Wim Hamerlinck  / Frank Fouchier

Raad van Commissarissen
Rob van den Nouweland
Geert van Alphen