Playing handicap

Minimaal eens in de acht jaar wordt voor iedere golfbaan door de NGF een nieuwe course en slope rating uitgevoerd.  De course en slope rating zorgt ervoor dat de handicaps van spelers van verschillende banen vergelijkbaar zijn, waardoor je op een eerlijke wijze met en tegen elkaar kunt spelen.

Lengte is een belangrijke factor in het golfspel en daarmee een bepalend element voor zowel de course rating als slope rating. Ook de aan verandering onderhevig zijnde moeilijkheidsfactoren. Zo zijn bomen gegroeid of verplant, bosjes gerooid en bunkers verdwenen. De hoogte en dichtheid van de rough wordt ook meegenomen en is van invloed op de mate waarin de speler met succes zijn volgende slag kan doen. Ook zijn er enkele verschillen in de course en slope rating opgetreden welke voortvloeien uit een aantal wijzigingen in het USGA course rating systeem, zoals een andere waardering van de wind en bomen.

Vanaf maandag 2 november 2020 zijn de nieuwe handicaptabellen van kracht. Bereken hier uw playing handicap: 

Heren
Dames

Veel speelplezier met het spelen van Q-kaarten, een minimale handicap van 54 is vereist.