Etiquette en gedrag

Baanetiquette bevordert een vlotte doorstroming, eenieders veiligheid, sportiviteit, het voorkomt aanstootgevend gedrag en het zorgt voor behoud van de speelkwaliteit van de baan. Wij verzoeken u vriendelijk zich aan de onderstaande etiquetteregels te houden                                                                                                   

 • Laat de baan in een betere conditie achter dan u haar aantrof
 • Leg te allen tijde uw divots (plaggen) terug, ook op de tee (afslagplaats), stamp ze goed vast, mocht u een plag zien die een ander vergeten is te herstellen, repareer die dan ook
 • Na het spelen uit de bunker harkt U de bunker. Voetstappen van voorgangers of van klein wild worden uiteraard meegenomen. Leg na het harken van de bunker de hark terug in de bunker
 • Repareer pitchmarks op de green met een pitchfork. Mocht u een pitchmark zien die een ander vergeten is te herstellen, repareer die dan ook. Steek de pitchfork aan de hoge kant van de pitchmark in de grond. Druk de bovenkant van de fork naar het midden boven de inslag (niet andersom) doe dit aan weerszijden van de pitchmark zonder te draaien. Druk tot slot het oppervlakte met de putter glad. Losse stukjes gras niet terugplaatsen
 • Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen u en de voorgaande partij voordat u uw bal slaat
 • Mocht u per ongeluk een bal slaan die mogelijk gevaar vormt voor andere spelers, vergeet u dan niet hard ‘FORE!’ te roepen
 • Voorkom slow play. Zet bijvoorbeeld uw tas in de richting van de volgende afslagplaats. Vul uw score pas in bij de volgende afslagplaats, niet op de green
 • Wees u bewust van uw speltempo. Neem hierbij ook de doorlaatregels in acht (wanneer u het zicht op de flight voor u bent verloren, is er teveel ruimte en is het tijd om de flight achter u door te laten)
 • Laat een achteropkomende partij tijdig door en bedank even als u doorgelaten wordt.
 • Als u uw ronde beëindigd heeft bedankt u uw medespelers
 • Alle spelers in de baan dienen hun tas op zichtbare wijze voorzien te hebben van een greenfeelabel of een tassenlabel. Ieder lid heeft het recht en de plicht om spelers zonder tassenlabel of greenfeelabel hierop aan te spreken
 • Tijdens het spelen is het gebruik van een GSM zeer storend voor uw medespelers. Vergeet u daarom niet uw telefoon uit te zetten. Beperk het gebruik alleen voor noodgevallen
 • Het spelen van meerdere golfers uit één tas is niet toegestaan
 • Elke sport vraagt om een sportieve houding van de speler of speelster. Behoudt daarom te allen tijde uw beheersing en gebruik zeker geen grove taal of scheldwoorden en ga niet met materiaal smijten als het spel tegen zit
 • Voorkom aanstootgevend gedrag door de ander aan te spreken als er sprake is van gedrag waarin onsportiviteit, onveiligheid en onfatsoenlijkheid schuilt
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun signaal voordat U slaat.
 • Maak op de driving range gebruik van de afslagmatten. Dus niet van het gras slaan. De pro-tee is alleen bedoeld voor golflessen. Sla de ballen niet over het hekwerk aan de achterzijde van de driving range.  ruim uw spullen bij vertrek driving range op. denk aan emmers en de overige losse ballen
 • De ballen van de driving range zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op de driving range. In de baan is het gebruik van driving range ballen uitdrukkelijk verboden!
 • Marshals / toezicht houders zijn er om de ronde zo goed mogelijk te laten verlopen. Volg dus hun instructies. Zij hebben de taak om te controleren of de etiquetteregels in acht genomen worden. Mocht dat niet het geval zijn hebben zij het recht om de speler te waarschuwen en bij herhaling het recht de speler te verzoeken de baan te verlaten. Uiteraard zijn ook de overige etiquetteregels uit het regelboekje van toepassing.

Kledingetiquette

 • Iedere speler wordt geacht bij golfsport gepaste en verzorgde kleding te dragen
 • Schoeisel: golfschoenen en -laarzen met softspikes
 • draag geen aanstootgevende kleding op de baan en/of in het clubhuis.
 • Niet toegestaan zijn sportbroekjes, leggings, topjes, jogging-/trainingskleding
 • Niet gewenst zijn spijkerbroeken met (‘modieuze’) gaten
 • Petten in de baan graag dragen met de klep naar voren en afzetten in het clubhuis