Baanregels

De leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk, als ook onze gasten zijn gebonden aan regels wanneer zij gebruik maken van de faciliteiten van onze club. De basis van dit reglement ligt bij de etiquette regels zoals te vinden in het regelboekje. Daarnaast gelden er de nu volgende regels:

IN AANVULLING OP DEZE REGELS ZIE OOK DE TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGELS IVM CORONA VIRUS ONDER HET KOPJE CORONA

Toegang tot de baan.

1. Golfers met hcp van 54 of lager hebben toegang tot de baan zonder begeleiding.

2. Golfers met baanpermissie (bv. proefleden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk) dienen de eerste 4 ronden onder begeleiding van een buddy te spelen. Daarna zonder begeleiding mits beoordeling golfvaardigheid en toestemming van de pro.

3. Golfers zonder baanpermissie (bv. deelnemers golfschool Golfclub Landgoed Nieuwkerk) hebben alleen toegang tot de baan onder begeleiding van de pro.

Starttijden en standing.

 1. De speler dient zich bij aankomst te melden in het clubhuis. De starttijd wordt bepaald door de ballenspiraal op de eerste Tee, tenzij een groep een starttijd heeft gereserveerd of toegewezen heeft gekregen. Momenteel gelden er andere regels in verband met Covid-19 maatregelen.
 2. Sponsoractiviteiten (met goedkeuring van het bestuur) en wedstrijden kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de baan.
 3. De speler dient te starten op hole 1 tenzij de Marshall toestemming geeft op een andere hole te starten.
 4. Spelers die op hole 1 gaan starten, dienen te ritsen met eventuele spelers die van hole 9 komen volgens het rits reglement gepubliceerd op de starters hut.
 5. Indien een partij die 18 holes speelt een pauze inlast na hole 9, verliest die partij zijn standing en moet op zijn beurt wachten alsof die partij op hole 1 wil starten.
 6. Baanpersoneel en de pro hebben altijd voorrang.

Speeltijden.

Van april tot en met oktober geldt de regeling:

 1. De baan is open van 7.30 tot zonsondergang.
 2. Indien er een wedstrijd gepland is, wordt de eerste tee een half uur voor de wedstrijd gesloten. De baan is weer open nadat het bordje “TEES GESLOTEN” door de wedstrijdcommissie is verwijderd.

Gedragsregels.

 1. Leg plaggen terug en repareer pitch marks, ook van anderen.
 2. Betreed bunkers vanaf de lage kant en hark deze voor het verlaten aan. Hark het zand niet alleen naar de lage kant maar ook van je af. Leg de hark terug in de bunker met de tanden in de richting van de green. Momenteel is er geen hark aanwezig in verband met de Covid-19 maatregelen.
 3. Rijd niet met de golfkar tussen de bunker en de green en niet over de apron. Tijdelijke afzettingen mogen worden verwijderd indien zij het spel hinderen, maar dienen na de slag te worden hersteld.
 4. Delen van de baan, afgezet met kettingen zijn verboden terrein voor golfkarren en buggy’s
 5. Laat bij het zoeken naar de bal de kar op de fairway staan zodat een achterop komende flight weet waar U bent. Speel een “provisionele bal” als u denkt dat  uw eerste bal moeilijk te vinden zal zijn.
 6. Buggy’s dienen op de aanwezige paden te rijden en de dwanglijnen in de baan te volgen.
 7. Vermijd sprinklerkoppen en wateraansluitpunten in de baan. Ontzie de “mounts”, vooral met buggy’s.
 8. In de wintermaanden is het bij rode vlaggen op de greens verplicht op de wintergreens te spelen en is het betreden van de zomergreens verboden. Niet in gebruik zijnde wintergreens zijn GUR en dienen te worden ontweken.
 9. Het is verboden in de vijvers naar ballen te vissen, met uitzondering van de eigen bal ter identificatie.
 10. Aanwijzingen van de Marshall dienen onverwijld opgevolgd te worden.
 11. Roken in de baan is toegestaan tenzij in tijden van droogte op de start hut anders is aangegeven en mits er geen peuken in de baan worden achtergelaten.
 12. Laat snellere flights tijdig door gaan.

Plaatselijke regels.

Buiten de baan:

Buiten de baan wordt aangegeven door de afrastering van het terrein en door palen met witte koppen.

Algemeen gebied:

Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.

 Integrale delen van de baan:

 • Paden en wegen met uitzondering van de oprijlaan zijn integrale delen van de baan.
 • Grond bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.

 Abnormale baanomstandigheden:

 • Grond in bewerking(GUR) wordt aangegeven door blauwe palen met groene koppen of blauwe linten aan bomen of met een ononderbroken blauwe lijn met 1 paal met een groene kop en moet worden beschouwd als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (R16-1) door GUR is de speler verplicht deze belemmering zonder straf te ontwijken volgens R16-1f.
 • Markeringen van hindernissen zijn vaste obstakels en moeten worden behandeld als abnormale baanomstandigheden. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
 • Aangepaalde bomen inclusief hun boomspiegels zijn GUR. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b
 • Mierenhopen in het bos zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als abnormale baanomstandigheden. Bij een belemmering door een verboden speelzone moet deze zonder straf ontweken worden volgens Regel 16-1f.

Hindernissen:

 • Bij hindernissen dienen de palen enkel om de hindernis zichtbaar te maken en te identificeren. De grens wordt gevormd door de natuurlijke grens ter hoogte van de palen in het talud.
 • Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis welke zich bevindt schuin links achter de green van hole 3/12, of achter de green van hole 5/14, 7/16 of 9/18 mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen binnen 2 stoklengten van de paal, gemerkt met “DZ”. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in R14.3.

Tijdelijke plaatselijke regels: zie publicatiebord en startershut bij hole1/10

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf

versie: november 2020