GEO gecertificeerd

Golfclub Landgoed Nieuwkerk is GEO Gecertificeerd

Op 18 maart 2020 hebben we bericht ontvangen van het GEO Foundation Team dat we GEO gecertificeerd zijn. Dit op basis van een audit die eind 2019 heeft plaatsgevonden en aanvullend werk van de afgelopen maanden.

De officiële bekendmaking:

GEO Foundation is verheugd te bevestigen dat Golfclub Landgoed Nieuwkerk met succes de GEO Certified®-status heeft behaald voor haar uitstekende werk om de natuur te bevorderen, hulpbronnen te behouden en de gemeenschap te ondersteunen.
GEO Certified® is de meest gerespecteerde certificering voor golf, gebaseerd op een geloofwaardig en transparant ontwikkelde moderne duurzaamheidsstandaard.
Golfclub Landgoed Nieuwkerk heeft:
1. Voldaan aan de vereiste certificeringscriteria voor duurzaam golfgebruik
2. Het officiële verificatieproces voltooid
3. Succesvol de eindevaluatie afgerond door GEO Certification Ltd. (autonome dochteronderneming van GEO Foundation)

In het audit verslag was nog de volgende conclusie opgenomen:

Persoonlijk citaat van de Verifier: “Een zeer goed beheerde faciliteit die uitblinkt in habitatbeheer en biodiversiteitsvoorziening, met moderne hulpbronnen en efficiënte technologie in het clubhuis en is een positieve aanwinst voor de gemeenschap”

Nu is het de uitdaging voor onze club om de gecertificeerde status te behouden en verbeteringen te realiseren.

De GEO commissie: Cees Schalke , Joost Wagemakers , Gert Leermakers

De officiële bekendmaking:

GEO Foundation is pleased to confirm that Golfclub Landgoed Nieuwkerk has successfully achieved GEO Certified® status for its outstanding work to foster nature, conserve resources and support the community.

GEO Certified® is the most respected certification for golf, based on a credibly and transparently developed modern sustainability Standard of best practice.

Golfclub Landgoed Nieuwkerk has:

1. Met the required certification criteria for sustainable golf operations

2. Successfully completed the official third-party verification process

3. Successfully passed the final evaluation by GEO Certification Ltd. (autonomous subsidiary of GEO Foundation)

In het audit verslag was nog de volgende conclusie opgenomen:

Verifier Personal Quote:  “A very well managed facility excelling in habitat management and biodiversity provision, with modern resource efficient technology in the clubhouse, and a positive asset for the community”


GEO-Certified-Clubhouse-Poster