Gedragscode Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Ten aanzien van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie onderschrijft Golfclub Landgoed Nieuwkerk volledig het daarvoor door de NGF opgesteld tuchtreglement  (Microsoft Word – 20191205 NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie). Indien er aanleiding is te veronderstellen dat inbreuken op dit reglement plaats vinden kan contact worden opgenomen met de hiervoor binnen Golfclub Landgoed Nieuwkerk hiervoor aangestelde vertrouwenspersonen:

Rob van den Nouweland (tel.: 0612 775 398 / rob@vandennouweland.nl) en/of Ineke van der Eerden -Claassen (tel.: 013 469 1825 / ineke.claassen@gmail.com)

Binnen onze Golfclub heerst een sportieve, sociale en rechtschapen cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact. Om aan deze cultuur vast te houden is een Gedragscode Golfclub Landgoed Nieuwkerk ontwikkeld. De gedragscode bestaat uit de meer algemene omgangregels van Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de golfclub.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over een ander
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Overtreding van deze Omgangsregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het lidmaatschap van de club.