Corona

Beste Nieuwkerk(st)ers en bezoekers van onze golfclub,

U begeeft zich in het submenu “Corona”. Hier treft u alles aan wat betrekking heeft op Corona gerelateerde informatie. Binnen dit hoofdstuk kunt u het algemene protocol van de NGF, een beknopt overzicht van de regels op onze baan en de plaatselijke (en tijdelijke) regels voor uw golfspel terugvinden.

We willen u allen vriendelijk verzoeken de diverse stukken goed te lezen en u hieraan te houden. Het niet naleven van het protocol en Corona gerelateerde regelgeving kan leiden tot sancties voor de vereniging en voor de overtreder zelf. Ook de vereniging zelf kan de betreffende overtreder aanvullend een sanctie opleggen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het zover niet hoeft te komen.

Gelukkig mogen we nog steeds golfen en zijn onze oefenfaciliteiten geopend. De horeca is helaas niet toegankelijk, wel is er van 10:30 uur tot 16:00 uur take away mogelijk en zijn de toiletten en handicarts beschikbaar.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen aan info@golfclublandgoednieuwkerk.nl.

We hopen u vaak op onze club te zien en wensen u veel golfplezier toe!

Bestuur Golfclub Landgoed Nieuwkerk Goirle