Corona

Beste Nieuwkerk(st)ers en bezoekers van onze golfclub,

U begeeft zich in het submenu “Corona”. Hier treft u alles aan wat betrekking heeft op Corona gerelateerde informatie. Binnen dit hoofdstuk kunt u het algemene protocol van de NGF, een beknopt overzicht van de regels op onze baan en de plaatselijke (en tijdelijke) regels voor uw golfspel terugvinden.

Gelukkig mogen we weer golfen en zijn onze oefenfaciliteiten geopend. Ook het clubhuis en terras zijn weer geopend en we mogen weer gebruik maken van de sanitaire voorzieningen met inachtneming van alle maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus.

Als bestuur kijken wij vooruit en hebben we reeds vanaf het allereerste begin een “Corona Commissie” samengesteld. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van verschillende commissies binnen onze vereniging.

Hiermee hebben wij gewaarborgd om op alle vlakken het NGF protocol toe te passen en ten uitvoer te brengen. Vaak volgen we het NGF protocol en daar waar we dat nodig achten volgen we strengere regels. Bij iedere stap die we hebben genomen, hebben we steeds het advies van de NGF en het RIVM gevolgd, alle maatregelen zijn vanaf in zeer goede harmonie afgestemd met de gemeente Goirle en van hen hebben wij zelfs een compliment ontvangen hoe goed wij het als golfclub hebben aangepakt en uitgevoerd op onze Golfbaan! Chapeau commissie en leden!

We willen u allen vriendelijk verzoeken de diverse stukken goed te lezen en u hieraan te houden. Het niet naleven van het protocol en Corona gerelateerde regelgeving kan leiden tot sancties voor de vereniging en voor de overtreder zelf. Ook de vereniging zelf kan de betreffende overtreder aanvullend een sanctie opleggen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het zover niet hoeft te komen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen aan info@golfclublandgoednieuwkerk.nl.

We hopen u vaak op onze club te zien en wensen u veel golfplezier toe!

Bestuur Golfclub Landgoed Nieuwkerk Goirle