Golfclub Landgoed Nieuwkerk staat onder de leiding van het bestuur. Het bestuur bestaat uit:

 • Martijn van de Louw (vice-voorzitter)
 • Marco Leijten (penningmeester)
 • Peter Schellekens
 • Froukje de Bekker
 • Esther van Run
 • Geeske de Meulder 

Voor de functie van voorzitter is een vacature. 

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht en de B.V. directie. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 • Martin Schalken (voorzitter)
 • Ineke van der Eerden

De B.V. directie bestaat uit:

 • Paul Ritzen
 • Pim Geeven

De B.V. directie werkt nauw samen met de Raad van Commissarissen welke bestaat uit:

 • Rob van den Nouweland
 • Huub de Pont

De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering, de Raad van Toezicht en het bestuur zijn statutair vastgelegd.

Geo & Groen is de commissie die de directie van de B.V. zal bijstaan bij het opstellen van het baanbeheerplan en bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de baan.

In dit plan wordt een visie opgenomen over de gewenste ontwikkeling van de baan op langere termijn en een vertaling gemaakt naar de gevolgen die dit heeft op de inrichting van de baan en de eisen die daarbij moeten worden gesteld aan het onderhoud. Het optimaliseren van de speelkwaliteit in 4 seizoenen is daarbij het doel.

De club heeft zich gecerticeerd volgens de GEO norm, een norm met als uitgangspunt een duurzame golfbaan. In deze norm zijn eisen gesteld aan natuurbehoud, milieu, veiligheid, water gebruik, energie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is een taak van Geo  & Groen  om het GEO systeem te onderhouden en te verbeteren. De commissie bestaat uit: 

 • Gert Leermakers
 • Cees Schalke

De flora & fauna commissie is zeer begaan met de biodiversiteit in onze baan. Zij dragen onder andere zorg voor verschillende nestkasten en de jaarlijkse vogeltelling. 

De commissieleden zijn:

 • Rob van den Heuvel
 • Hans de Kort
 • Rob Croon

Lees hier het verslag van de broedvogelinventarisatie 2021

De marshals bij Golfclub Landgoed Nieuwkerk zijn vrijwilligers die zich inzetten om het spelplezier van alle spelers te vergroten. De marshals vervullen een rol bij de begeleiding van de spelers, zij treden op als gastvrouw/gastheer en zorgen dat een ieder zich welkom voelt bij onze club. Denk aan de volgende activiteiten:

 •  Gasten ontvangen
 • Nuttige informatie verstrekken
 • Zij houden toezicht op het spel (denk aan veiligheid en etiquette, speelsnelheid en doorstroming)
 • Zij bieden zo nodig een helpende hand. (denk aan club vergeten/verloren of materiaalpech)
 • De marshalcommissie houdt zich bezig met het maken, bijhouden en uitvoeren van het marshalplan.

De leden van de marshalcommissie zijn:

 • Fokke Boomsma (voorzitter)
 • Mark Saturday
 • Hans de Rooij
 • Susan van Halder

Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan marshal@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De handicap- & regelcommissie heeft als belangrijkste taak het verwerken van Qualifying Scores en het vaststellen van de handicaps. Verder ziet de commissie toe op de Qualifying condities van de baan en neemt zo nodig actie in overleg met Geo & Groen en hoofd-greenkeeper. Denk daarbij aan tijdelijke Plaatselijke Regels, zoals plaatsen en bepalen van Grond in Bewerking. De commissie bestaat uit de volgende personen: 

 • Wilfred van Pelt (voorzitter, clubreferee NGF regelcommissaris 1 & 2)
 • Paula Wagemakers (afname regelexamen, clubreferee NGF regelcommissaris 1 & 2)
 • Christine Eijlander (hcp-registratie)
 • Bianca van der Kroon 

Daarnaast is een belangrijke taak van deze commissie er voor te zorgen dat leden goed op de hoogte zijn van de laatste regels. De golfregels helpen golfers in lastige situaties en de etiquette zorgt voor snelheid en zorg in de baan. De commissie verzorgt onder andere de regelexamens die nodig zijn voor het behalen van handicap 54, beantwoordt regelvragen en neemt beslissingen in wedstrijden. Verder stelt zij Plaatselijke Regels op en bepaalt mede de markeringen van de baan.

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden in clubverband. Jaarlijks terugkerende evenementen als de Presidentscup, maar ook de maandbeker competitie en de clubkampioenschappen in de diverse disciplines (strokeplay, matchplay) horen tot hun aandachtsgebied. De wedstrijdcommissie stelt de inschrijving voor wedstrijden en kampioenschappen open, regelt de indeling en startvolgorde en stelt de uitslag vast. Meestentijds zorgt zij ook zelf voor de prijsuitreiking. De wedstrijdcommissie bestaat uit: 

 • Martijn van Hest (voorzitter)
 • Paula Wagemakers (secretaris)
 • Gerrit van Raak (penningmeester)
 • Wil Staffhorst
 • Peter Schellekens
 • Bert Bogaard
 • Coby Jonkers 
 • Vacature
U kunt de wedstrijdcommissie bereiken door een e-mail te sturen naar wedstrijdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De competitiecommissie regelt alle zaken die met de NGF competitie te maken hebben. Dat is een gezellige competitie die plaats vindt in april. De wedstrijdvorm is matchplay in verschillende vormen. Het is toegankelijk voor handicap 36 tot 0. Er zijn wedstrijden op verschillende dagen van de week.

Wilt u meer informatie of in contact komen met een competitieteam, neem dan contact op met één van de commissieleden: 

 • Wilfred van Pelt 06-51762220 
 • Marco Drijver 06-10976273

Of stuur een email aan compcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De Pr & communicatie commissie zorgt voor alles wat te maken heeft met communicatie, zowel intern als extern. Denk bijvoorbeeld aan drukwerk, websitebeheer, social media, nieuwsbrief en het TV scherm in het clubhuis. Maar ook aan het monitoren en opvolgen van Leading Courses beoordelingen, coördineren van mentoren voor nieuwe leden, veelvuldig en nauw samen werken met alle vrijwilligers ten behoeve van activiteiten. De commissie bestaat uit: 

 • Esther van Run (bestuur)
 • Patricia van de Louw (06-43035784)
 • Froukje de Bekker (bestuur) 
 • Ton Willems
 • Will Spapens (Businessclub)
Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op via pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl
 
Wilt u graag mee weten over de doelstellingen van onze commissie? Klik dan
hier om het PR & communicatieplan te lezen. 
 
Het jaarplan voor 2022 vindt u hier
 

Beelden voor extern rechtenvrij gebruik

Er staan veelvuldig foto’s en logo’s op onze website. Het is niet toegestaan deze foto’s en afbeeldingen te gebruiken zonder hiervoor toestemming te vragen. 

Heeft u (kwalitatief) beeldmateriaal nodig? Neem dan contact op met onze PR & communicatiecommissie door een e-mail te sturen aan pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl of bel naar 06-43035784. 

De jeugdcommissie probeert de nodige aandacht te geven aan het reilen en zeilen van de jeugd binnen de vereniging. Spelplezier en aanleren van basisvaardigheden en technieken hebben veel aandacht maar ook de wat gevorderde jeugdleden worden niet vergeten. In dat kader organiseert de jeugdcommissie trainingen en wedstrijden voor de jeugd en probeert waar mogelijk jeugdspelers te laten integreren in clubwedstrijden en wedstrijden in NGF verband. De commissie bestaat uit: 

 • Hans Feitz (voorzitter)
 • Anouk van Geffen (secretaris)
 • Sandra Granneman
 • Maarten Hoevenaars

U kunt de jeugdcommissie bereiken door een e-mail te sturen aan jeugdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De commissie houdt zich bezig met de organisatie van de festiviteiten rond de (ver)jaardag van de club, die een vijfjaarlijks hoogtepunt kennen. Aangezien de golfclub is opgericht op 22 januari 1985, is dat laatste het geval in alle jaren die op een 0 of een 5 eindigen. 

Leden van deze commissie zijn 

 • Paul Ritzen (voorzitter) 
 • Ans Segers

De herendagcommissie organiseert in het seizoen iedere woensdag een wedstrijd voor de heren van Golfclub Landgoed Nieuwkerk. 

Alle leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk kunnen deelnemen aan de herendag. Neemt u slechts een enkele keer deel, dan kunt u zich inschrijven als introducé voor deze wedstrijden. De kosten bedragen €5 per keer. 

U kunt ook lid worden van de herendag. U betaalt dan €50 per jaar. Deze jaarlijkse bijdrage wordt onder andere gebruikt voor diverse prijzen, een natje en een droogje tijdens de wedstrijd op woensdag en nog veel meer.

Wat dat “nog veel meer” inhoud, kunt u het beste zelf een keer komen ervaren.

De commissie bestaat uit: 

 • Ad Naber (voorzitter)
 • Wil Staffhorst (penningmeester)
 • Henk Anbergen
 • Hans Bruijns
 • Jac Coremans
 • André IJsseldijk
 • Jan Klinckenberg
 • Cees Muskens
 • Henk Rijnen

Wilt u meer weten over de herendag of lid worden stuur dan een e-mail aan herendag@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De damesdagcommissie organiseert in het seizoen iedere dinsdag een wedstrijd voor de deelnemers aan de damesdag. De commissie bestaat uit: 

 • Helma Molthoff (voorzitter) 06-83771627  helma@administratiemolthoff.nl
 • Carin van de Kruijs
 • Else Marie van Wensen
 • Mieke de Wijs
 • Mariet van Bommel
 • Toy de Rooij
 • Paula Kerkhof 
 • Marianne Lancel

Wilt u meer weten over deze gezellige damesdag? Spreekt u één van ons gerust aan op de club. 

De mixed dag-commissie organiseert in het seizoen iedere laatste vrijdag van de maand een wedstrijd voor alle meerderjarige leden van onze club. De commissie heeft tot doel de sociale band tussen de leden te versterken. Dit deels natuurlijk door het golfspel zelf, deels door de vrijwillige deelname aan het na de wedstrijd georganiseerde gezamenlijk diner. Tijdens en na het diner wordt, zo mogelijk, aandacht besteed aan culturele activiteiten op akoestisch-, verbaal-, literair- creatief gebied liefst van eigen leden. De kosten bedragen een nieuwe golfbal per deelname. Alle verkregen golfballen worden als prijs of verloting uitgekeerd. Deelname aan het diner is voor eigen rekening.

De commissie bestaat uit:
• Theo Damen (voorzitter)
• Leny Damen
• Rico Borrani
• Han Knape
• José Knape
• Yvonne van Riel
• Toy de Rooij

Voorstellen voor culturele activiteiten kunt u richten aan: j.a.knape@ziggo.nl

ZAC staat voor Zomer Avond Competitie en wordt in de zomer vanaf eind mei tot en met half augustus georganiseerd. Men speelt 7 wedstrijden welke een keer per twee weken op donderdavond plaatsvinden vanaf 17:00 uur. 

Leden kunnen zich in teamverband inschrijven met een maximum van 9 leden. De teams kunnen zich vanaf 1 april inschrijven met een maximum van 14 teams. De commissie bestaat uit: 

 • Wies Ritzen
 • Ingrid Verbakel

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen aan zac@golfclublandgoednieuwkerk.nl