Corona

Beste Nieuwkerk(st)ers en bezoekers van onze golfclub,

Bedankt voor het raadplegen van deze pagina. Hier treft u alles aan wat betrekking heeft op corona gerelateerde informatie, denk aan het algemene protocol van de NGF, een beknopt overzicht van de regels op onze baan en de plaatselijke (en tijdelijke) regels voor uw golfspel.

We willen u allen vriendelijk verzoeken de diverse stukken goed te lezen en u hieraan te houden. Het niet naleven van het protocol en corona gerelateerde regelgeving kan leiden tot sancties voor de vereniging en voor de overtreder zelf. 

Gelukkig kunnen we nog steeds golfen. De horeca is helaas niet toegankelijk, wel is er van 10:30 uur tot 16:00 uur take away mogelijk en zijn de toiletten en handicarts beschikbaar.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd een mail sturen aan info@golfclublandgoednieuwkerk.nl.

We hopen u vaak op onze club te zien en wensen u veel golfplezier toe!

Bestuur Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Routekaart verantwoord golfen

Tijdelijke plaatselijke regels

Update februari 2021

Vlaggenstok:

De vlaggenstok moet blijven staan en mag je niet aanraken. Er zit een inzetstuk in de hole en de bal haal je uit de hole met je hand. De bal komt net boven het maaiveld uit.

Bunker:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaatst van oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole en in de bunker.
 • Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedure te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.2(2) en 14.2e.

Green hole 4:

De green van hole 4 is aangetast door “dollarspot”. Als de bal op een stukje green ligt dat aangetast is door dollarspot mag de bal éénmaal geplaatst worden zo dicht mogelijk bij de plaats van de oorspronkelijke bal die niet aangetast is door dollarspot maar niet dichter bij de hole. Procedure voor terugplaatsen volgens Regel 14.2b.

GUR: Blauwe paal met groene kop:

De baan is op diverse plekken gewijzigd en delen zijn opnieuw ingezaaid. Deze gebieden zijn GUR (Grond in bewerking) en zijn aangegeven met een blauwe paal met groene kop. Dit betekent dat je het gebied niet mag betreden, ook niet om je bal eruit te halen. Hengelen is toegestaan mits er geen schade aan het gebied ontstaat.

Indien er sprake is van belemmering (R 16-1) door GUR is de speler verplicht deze belemmering zonder straf te ontwijken volgens R16-1f.

Boomstammen tussen hole 6/15 en 7/16:

De boomstammen die als route geleiders dienen tussen de green van 6/15 en de afslag van hole 7/16 zijn vastgezet. Daarmee zijn ze een vast obstakel geworden. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1a.

Protocol NGF inzake Corona

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Was vaak uw handen;

Doel van dit protocol
Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Specifieke regels Golfclub Landgoed Nieuwkerk

 • Voor en na uw ronde niet samenscholen in groepen;
 • Maximaal 3 personen gelijktijdig in de lockerruimte;
 • Houd afstand tijdens de (groeps)lessen en vermijd menging van groepen;
 • Het clubhuis is vooralsnog gesloten m.u.v. take-away. 
Pagina inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents